Resursplanerare

Prognostisera och schemalägg med den mest flexibla och användarvänliga WFM-lösningen på marknaden. Teleopti WFM erbjuder kraftfulla automatiska verktyg för att perfekt bemanna en kontaktcenterorganisation

Förbered

Känn till vad som är på gång, och var beredd på att hantera det, oavsett vad det är. Via en lättanvänd online-guide för prognostisering kan både nya och erfarna användare av Teleopti WFM skapa precisa prognoser som automatiskt tar hänsyn till säsongsvariationer, marknadstrender, kampanjperioder och andra långsiktiga faktorer. Våra unika schemaläggnings- och optimeringsalgoritmer säkerställer automatiskt att optimala arbetsskift fördelas till medarbetarna, med bibehållen rätt balans mellan deras egna önskemål, verksamhetsbehoven och rättviseaspekterna.

Prestera

Informera om scheman och ändringar i sista minuten, behåll kommandot under dagens lopp, upptäck och agera i oväntade situationer: allt detta är en del av en effektiv daglig arbetsledning. Teleopti WFM erbjuder en mängd verktyg för realtidskommunikation, övervakning av schemaföljsamhet och daglig aktivitetsoptimering, så att du kan känna dig säker på att kunna hantera varje situation.

Förbättra

Kraftfulla rapport- och analysverktyg, från informationspaneler till komplexa flerdiminensionella diagram och tabeller, ger allt du behöver i fråga om Business Intelligence. Oavsett om du behöver exaktare prognostisering, ännu mer optimerade scheman, bättre schemaföljsamhet eller information om något av alla de nyckeltal (KPI) som måste följas upp, så får du från Teleopti WFM allt som behövs för att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete.