Medarbetare

Schemaläggning utifrån livsvanor är mer än en tom fras, det är en nyckel till nöjdare personal, lägre personalomsättning, färre sjukdomar och lägre frånvaro, vilket i sin tur förbättrar service till kund och slutligen lönsamheten. En sådan balans förutsätter de anställdas medbestämmande och en öppen planering, något som är möjligt med kraftfulla verktyg där man själv kan påverka sina arbetstider och delta i schemaläggningen genom att ange sina önskemål, byta arbetsskift och ansöka om ledighet.

Teleopti WFM tar personalens medbestämmande och delaktighet ett steg vidare, med automatiskt godkännande av ledighetsansökan och skiftbyten (inom ramarna för verksamhetsreglerna), med eller utan medverkan av arbetsledaren. Och våra branschledande verktyg för hantering av önskemål och rättvisebalansering gör att medarbetarna känner sig aktivt delaktiga i den optimala kontaktcentermiljön.