Controllers och HR

Effektiva processer mellan bemanningsplanering och HR leder till stora effektivitetsvinster och minskade administrationskostnader. Teleopti WFM har anslutningar till de vanligaste HR-lösningarna (och även till några ovanliga), för automatisk synkronisering av grundläggande anställningsdata och automatisering av löneutbetalningar. Semester och annan tillstyrkt frånvaro samt verklig arbetstid för varje anställd synkroniseras mellan Teleopti WFM och HR-systemet, och den löneutbetalningsfil som skapas eliminerar så gott som allt manuellt arbete, liksom fel i löneutbetalningsprocessen.

Andra viktiga indata till personalavdelningen utgörs av bemanningsbudgeten som visar det exakta rekryteringsbehovet som förväntas i ett kontaktcenter, baserat på prognostiserad arbetsbelastning, naturlig avgång samt "shrinkage" (krympmån). Utifrån bemanningsbudgeten från Teleopti WFM kan personalavdelningen skapa sina egna rekryterings- och utbildningsplaner.