Kontaktcenterchefer

Som kontaktcenterchef har du ett övergripande ansvar för att verksamheten i kontaktcenter eller backoffice ger resultat och är bärkraftig. Du behöver säkerställa att du klarar kundernas krav och förväntningar på service med kvalitet och i rätt tid, men så kostnadseffektivt som möjligt. Nyckeln till framgång ligger i att rekrytera, utbilda och behålla rätt personal, att ha optimala planeringsprocesser, att genomföra och sedan utvärdera det gjorda arbetet och att hela tiden sträva efter förbättringar.

Erbjuda förstklassig kundservice

Kunskap om dina kunder och deras förväntningar är nyckeln till att kunna erbjuda dem en förstklassig service. Teleoptis avancerade analysverktyg, oavsett om det gäller mobila informationspaneler, strategiska rapporter eller övervakning av nyckeltal (KPI) under dagens lopp, ger dig full kontroll över arbetet i kontaktcentret eller i backoffice, liksom över den servicenivå som erbjuds kunderna.

Få ut mesta möjliga av dina resurser

En effektiv och lönsam verksamhet är absolut nödvändig i dagens ekonomi och detta gäller även kontaktcenter, som allt mer betraktas som egna resultatenheter. Teleopti WFM har en unik optimeringsmotor som säkerställer att du alltid har rätt personal på rätt plats i rätt tid, varken mer eller mindre. Med Teleopti WFM når du garanterat dina kundservicemål med minimalt antal heltidstjänster.