Bli affärspartner

Vill du generera fler affärer tillsammans? Vi har lång erfarenhet av att stödja våra affärspartners unika behov.

Våra partner hjälper oss att nå ut bredare och leverera innovativa och högkvalitativa lösningar till våra slutkunder. Våra affärspartner hjälper oss att nå ut bredare och tillhandahålla lösningar som tillgodoser lokala behov och krav. Genom att integrera Teleopti med plattformar från våra teknikpartner kan vi tillsammans erbjuda en mer komplett kundupplevelse.

Vill du bli en del av vårt partnernätverk? Skicka in nedanstående formulär.

Referenspartner tar tillsammans med våra sälj- och marknadsteam fram gemensamma marknadsföringsaktiviteter som riktar sig till både Teleoptis och referenspartnerns kundbas. Referenspartner kompenseras baserat på genererade intäkter till Teleopti.

Distributionspartner tillhandahåller Teleoptis platslösningar eller molntjänstlösningar till slutkunder som en del av sitt erbjudande. Företaget erhåller intäkter genom att sälja Teleoptis produkter. Distributionspartner utgörs av allt från återförsäljare till systemintegratörer med omfattande kunskaper inom implementering och support av våra produkter.

Värdpartner agerar värd för Teleoptis lösningar och erbjuder bemanningsplanering som en tjänst till sina slutkunder.

Konsultpartner är experter inom bemanningsplanering och tillhandahåller högkvalitativa tjänster till Teleoptis slutkunder.

Företagets adress

Kontaktinformation

Företagsprofil


Övriga kommentarer


Teleopti kommer att spara ovanstående information för att kunna kontakta dig med inspiration och information relaterad till våra tjänster. Du kan när som helst avregistrera dig från framtida utskick genom att klicka på länken ”Avprenumerera”. Läs vår fullständiga Privacy Policy här.