Företagets styrelse

Teleopti grundades 1992 och erbjöd då konsulttjänster åt  flera stora svenska organisationer såsom Scandinavian Airlines, ABB och Volvo.

Tjänsterna baserade sig på en algoritm utvecklad av Nils Bildt  som optimerade kapaciteten i data- och telenätverk ur ett ekonomiskt perspektiv.

Styrelsen består av:

Nils Bildt, Styrelseordförande, grundare och ägare. Fokuserar i styrelsearbetet å affärsutveckling och operativt resultat.

Malcolm Hamilton, Styrelseordförande och styrelseledamot sedan Teleopti
grundades 1992, och en välkänd entreprenör och en av grundarna av Citymail.

Marita Bildt, grundare, fokuserar i styrelsearbetet på tillväxtfrågor,
partners och företagets värderingar.

Fredrik Boheman, Vice VD i SEB, och ansvarig för SEB Kapitalförvaltning.
Fokurserar i styrelsearbetet på finansiering och risk management.

Kjell Duveblad, tidigare VD för Svenska Oracle.
Fokuserar i styrelsearbetet på utvecklingsfrågor

Anna Bäck, VP Kundprojekt på Veryday


Nils Bildt