Vår affärsidé

Teleopti är en ledande lösningsleverantör av strategisk Workforce Management (WFM).

Företaget är känt för att utveckla avancerade och användarvänliga lösningar som bygger på kundernas behov. Hundratals företag i hela världen förlitar sig på Teleopti för att nå optimal effektivitet och på så sätt ge service
på högsta nivå till sina användare.

Vår mission 


Vi hjälper kontaktcenter att på bästa sätt hantera och optimera sitt arbete, så att de anställda kan prestera maximalt inom sitt viktigaste område – kundmötet.

Vår vision 


Att vara världsledande på personalplanering för kontaktcenter.

Våra kärnvärden

Teleopti är ett värderingsstyrt företag som drivs av värdeorden: Snabbhet, Professionalism, Engagemang och Närhet.
Dessa värden genomsyrar vårt uppträdande gentemot kunder och partners samt även internt. De ger en grund för att hålla ihop ett geografiskt och kulturellt spritt företag, samtidigt som de ger oss frihet att agera lokalt.

Historia och ekonomi

Nils  och Marita Bildt,  grundade företaget 1992. Sedan dess har Teleopti vuxit stadigt sedan dess och gör det i allt snabbare takt. Med olika kunskaper och erfarenheter har Nils och Marita kompletterat varandra och varit grunden för Teleoptis värderingar och filosofi som gör Teleopti till det företag det är idag. Båda är idag aktiva i bolaget som styrelseledamöter, Nils är dessutom styrelseordförande.

Vår strategi har varit att växa med tillförsikt och finansiera tillväxten med våra egna intäkter. Detta har skapat ett solitt företag som har gått med vinst varje år med självgenererad tillväxt samt fortsatt lönsamhet år till år.

Teleopti har Trippel-A, den högsta kreditrankning i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas. Vi har haft AAA varje år sedan 2004.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Vinsten investeras i framtida support och vidare utveckling och utgör garantin för fortsatt förnyelse och stöd
för våra kunders och partners behov.

I januari 1998 hade vi 9 medarbetare, ett år senare var vi 25. Idag har företaget fler än 170 medarbetare.

Teleopti har flera lokalkontor i hela världen och verkar via ett omfattande nätverk av partners.