Bemanningsplanering för butiker

Med Teleopti WFM version 7 finns det till slut en kraftfull lösning för bemanningsplanering för butiker. Det som tidigare överlämnades till ett splittrat arbetssätt, där varje butik hade ansvar för sin resursplanering, kan nu skötas centralt av ett WFM-system för hela den geografiskt utspridda organisationen.

I nära samarbete med ledande leverantörer av lösningar för köhantering och Customer Flow Management (CFM) kan Teleopti erbjuda verksamhetsinformation (business intelligence), insyn och central kontroll. Fördelarna är samma som de vi under många år förverkligat i kontaktcentret: kortare verkliga väntetider, ökad servicekvalitet, nöjdare anställda, minskad stress, jämnare arbetsbelastning, lägre verksamhetskostnader och färre mantimmar. Grundläggande fördelar som du inte har råd att vara utan.