Bemanningsplanering i backoffice

Den största utmaningen när det gäller att tillförlitligt prognostisera och schemalägga backoffice-verksamhet har legat i bristen på korrekt statistik om arbetsuppgifter och hanteringstider, orsakad av de enkla och ofta egenutvecklade ärendehanteringssystem som är i allmänt bruk.

För att ge samma nivå av insyn och statistisk precision inom backoffice-verksamheten har Teleopti med sina partner utvecklat ett unikt analysverktyg som enkelt kombinerar statistik från en central hanterings- och distributionslösning med uppgifter registrerade vid den enskilda arbetsstationen. Med dessa värdeökande funktioner går det att samla in exakt information om utförda arbetsuppgifter, hanteringstider, processer och verkliga arbetstider direkt från användarens arbetsstation, och även att skapa kraftfulla prognoser och automatiska scheman, samtidigt som noggrannheten förbättras i rapporteringen.

Mer information: 
Ta reda på mer i vårt Knowledge Centre