WFM kärnfunktioner

Teleopti WFM är en WFM-lösning i världsklass, som innehåller allt som Teleopti WFM är en förstklassig lösning för bemanningsplanering och omfattar alla funktioner som krävs för att planera och optimera resultaten för kontaktcenter, backoffice, filialer och butiker.

Ett mångsidigt och funktionsspäckat erbjudande som omfattar alla verktyg du behöver för ledning av personal, exakt prognostisering av framtida behov, automatisk schemaläggning och rapportering och förbättring av verksamheten! Teleopti WFM erbjuder omfattande användningsklara funktioner som ger en fantastisk möjlighet att snabbt börja förbättra resultaten, minska kostnaderna och öka lönsamheten.

Flödesschemat ovan visar de viktigaste byggstenarna i Teleopti WFM. Till vänster finns grundstenarna: konfigurering av arbetsregler och policyer samt hantering av personalinformation. I mitten finns själva hjärtat i lösningen: funktioner för operativ prognostisering och schemaläggning. Till höger finns utdata och kommunikation med viktiga intressenter: medarbetare, gruppledare och ledning.

Teleopti WFM innehåller ett rikt utbud av funktioner för automatisering, optimering och kommunikation för alla kontaktcenter. Nedan följer exempel på några av funktionerna. Kontakta oss gärna för en demonstration där du får veta mer om hur vi kan hjälpa dig att optimera och hantera dina medarbetare.

Kundanpassad konfigurering:
Ge stöd till en komplex och dynamisk verksamhet

Hantera dina egna anställningstyper, kompetenser, avtal, arbetsregler och policyer och följ upp hur de förändras med tiden. Teleopti stödjer alla typer av konfigurationer, så att du kan välja den metod som fungerar bäst i din kontaktcentermiljö. Det lättförståeliga användargränssnittet gör det enkelt att förändra konfigurationen utifrån vad verksamheten kräver.

 

Funktionerna omfattar:

 • Kronologisk information om anställda
 • Skapa enkelt tusentals arbetsskift med valfri aktivitet och granska överensstämmelse med policyer före schemaläggning.
 • Analys av hypotetiska scenarion för både prognostisering och schemaläggning
 • Automatisk datainsamling via robust integration
 • Omfattande integrationsmöjligheter med tredjepartsprodukter med single sign-on och en webbtjänst för programmering
 • Ledning av personal i flera tidszoner och på flera platser
 • Alla språk, datum- och tidsformat tillgängliga

Precis prognostisering:
Förutse vad som väntar och undvik överraskningar

Prognostiseringsverktyg för multi-skill, multi-site och multimedia, på kort och lång sikt, inklusive funktioner för trend- och säsongsanalys. Lägg därtill lättanvända online-guider som gör prognostiseringen enkel och användarvänlig. Ladda ned en kostnadsfri kopia här och prova själv Teleopti WFM Forecasts.

Funktionerna omfattar:

 • Prognostisering med online-guide steg-för-steg
 • Tabeller och diagram som kan konfigureras av användaren ger full kontroll över slutresultatet
 • Långsiktig prognostisering med beräkning av säsongsvariationer och trender
 • Dagsprognostisering
 • Budgetverktyg 

Optimerad schemaläggning:
Sänk kostnader genom att realisera resursernas fulla potential

Kraftfulla verktyg för optimerad schemaläggning, som med hänsyn tagen till verksamhetsbehov, personalönskemål och schemaläggningsregler erbjuder bästa möjliga arbetsscheman för organisationen.

 

Funktionerna omfattar:

 • Enkelt användargränssnitt: från full automatisering till enkel redigering med klipp-och-klistra
 • Automatisk schemaoptimering för valfri tidsperiod: kalendermånader, veckor, dagar
 • Schemaläggning för multi-, multi-site och multichannel
 • Valfri kombination av schemaperioder, system och regler ger full kontroll över slutresultatet
 • Optimering av scheman för alla sorters aktiviteter, inklusive backoffice, filialer och butiker 
 • Block-/rotations-/gruppbaserad, manuell eller individuellt optimerad schemaläggning
 • Avancerade metoder förpackade i ett användarvänligt gränssnitt
 • Användarkonfigurerade tabeller och diagram ger snabb analys av resultaten

Rapporter och Business Intelligence:
Analysera effektiviteten för att förbättra verksamheten

Omfattande rapportpaket, inklusive schemaföljsamhet med möjlighet till gradvis nedbrytning, grafer och export till Excel. Avancerade rapportfunktioner ger snabb tillgång till nyckeltal (KPI) och resultatkort för olika nyckeltal, som frånvaro, schemaföljsamhet och produktivitet.

Funktionerna omfattar:

 • Lättanvända rapporter som kombinerar tabeller och diagram med detaljerade sifferuppgifter
 • Möjlighet att skapa egna rapporter med enkel dra-och-släpp-teknik
 • Presentation av data efter nedbrytning och valfri kombination 
 • Rapporter för medarbetarens egen utvärdering, inklusive schemaföljsamhet
 • Rapporter för gruppledare, inklusive schemaföljsamhet
 • Informationsvyer för ledningen
 • Tillgång till viktiga nyckeltal (KPI) från smartphone

Dagsplanering:
Förse gruppledare med ovärderliga realtidsdata

Dagsaktuell rapportering och redigering med dra-och-släpp i realtid, via ett enda användargränssnitt. Real Time Adherence ger arbetsledarna viktig information just när de behöver den som mest. Funktionen övervakar noga medarbetarens schemaföljsamhet i realtid och larmar om schemat inte följs. Eftersom denna funktion är integrerad i Intraday-modulen kan behöriga användare justera scheman via dra-och-släpp, baserat på medarbetarens status i realtid – allt via ett enda gränssnitt.

Funktionerna omfattar:

 • Konfigurerbara tabeller och diagram för tidig indikation via övervakning av nyckeltal (KPI)
 • Real Time Adherence med helt konfigurerbara larm
 • Identifiera och åtgärda ett problem via ett enda gränssnitt
 • Tillgång till dagliga nyckeltal (KPI) från smartphone

Medbestämmande och kommunikation för anställda:
Schemaläggning utifrån livsvanor för balans i arbetslivet

Medarbetarportal med schemahantering, som omfattar branschledande verktyg för medarbetarnas önskade arbetstider, spelifiering (gamification) och nyckeltal för egen utvärdering (Teleopti är först i branschen med och ensamma om många av dessa funktioner).

Funktionerna omfattar:

 • Visning av scheman på alla enheter
 • Ansökan om schemaändringar
 • Varningar i realtid för aktivitetsförändringar, för att förbättra schemaföljsamheten
 • Meddelandegränssnitt för realtidskommunikation  mellan gruppledare och medarbetare
 • Automatiskt godkännande/avslag av ansökan om ledighet, baserat på kundanpassade regler
 • Skiftbyte, hanterat automatiskt av systemet i realtid
 • Rapporter för egen utvärdering
 • Önskade arbetstider för varje enskild medarbetare, med rättvise- och värderingssystem
 • Engagera och belöna de medarbetare som presterar bäst genom spelifiering (gamification) 

Meddelanden i realtid:
Se till att ledningen har koll på verksamhetens, teamens och medarbetarnas schemaföljsamhet.

Viktiga realtidsfunktioner som hjälper ledningen att hålla koll på verksamhetens, teamens och medarbetarnas schemaföljsamhet. Medarbetarna meddelas om aktivitets- eller schemaändringar via Teleoptis meddelanden, kalendrar eller SMS, eller med verktygen som går att komma åt direkt från datorns skrivbord när som helst under arbetsdagen.

Funktionerna omfattar:

 • Följ medarbetarnas resultat var du än är och från alla enheter. Om schemat inte följs indikeras det tydligt med alarm
 • Kom åt scheman från valfri enhet eller kalendertjänst
 • Schemaändringar som viktiga ändringar av start- och sluttider, arbetsdagar eller byte av lediga dagar skickas automatiskt som ett sms till medarbetarens mobiltelefon
 • Scheman visas högst upp på datorskärmen och håller medarbetarna uppdaterade hela dagen
 • Alla schemaändringar uppdateras direkt med ett meddelande till medarbetaren
 • Meddelanden i realtid om aktivitetsförändringar för att förbättra schemaföljsamheten

Kompetensutveckling för medarbetare:
Optimera medarbetarnas prestationer och verksamhetens affärsresultat

Fantastiska verktyg för att jämföra affärsresultat med medarbetares kompetens, kunskap och andra faktorer för att identifiera vad som ger bäst affärsresultat. Med de insikterna kan du enkelt optimera planering och schemaläggning av utbildning och coachning för att öka medarbetarnas kompetens och kunskap snabbt, enkelt och kostnadseffektivt.

Funktionerna omfattar:

 • Rollmall mot vilken medarbetare kan bedömas och utvecklas
 • Planera och schemalägg individuellt skräddarsydda utbildningsplaner
 • Minskade kostnader för olovlig frånvaro, personalomsättning, rekrytering och utbildning
 • Automatisk schemaläggning av utbildningstillfällen och format (klassrum, onlinekurs etc.) i Teleopti WFM

Funktionerna ovan är bara några exempel. Kontakta oss gärna för en demonstration och dialog om hur vi kan hjälpa dig att optimera kontaktcenter, backoffice, filialer eller butiker utifrån dina unika behov.