Teleopti WFM Forecasts: effektiv, användarvänlig och kostnadsfri prognostisering

Nu återlanserar vi vårt populära gratisprogram för personalprognostisering – helt kostnadsfritt!

Med Teleopti WFM Forecasts kan du förutse ditt kommande personalbehov, på både kort och lång sikt och för flera kompetensområden, platser och kanaler! Få samma prognostiseringsalgoritmer som vi använder i vår fullständiga WFM-lösning, helt utan förpliktelser och kostnader. Enkelt uttryckt hjälper Teleopti WFM Forecasts dig att ta kontrollen över ditt kontaktcenter, vilket skapar bättre resultat och större kundnöjdhet!

Med hjälp av modulens tilläggsfunktion för budgetering kan du enkelt skapa personalbudgetar som tar ställning till beräknat behov, personalomsättning, personalminskningar, effektivisering och undantag. Du kan sedan väga de här variablerna mot semesterplanering, nyanställningar, konsulter och övertid.

Vilka är fördelarna med Teleopti WFM Forecasts för just dig? 

Den mest exakta prognosen för dina personalbehov

Med hjälp av validerad historik och avancerade algoritmer ger Teleopti WFM Forecasts korrekta och pålitliga prognoser för kommande samtalsvolym och personalbehov enligt dina fördefinierade servicenivåer. 

Prognostisering av kontaktcentrets aktivitet på dina villkor

Oavsett om du behöver förutse vilken personalnivå som krävs under de närmaste timmarna eller de kommande 12 månaderna tillhandahåller Teleopti WFM Forecasts väl underbyggd information som hjälper dig att ta rätt beslut. Teleopti WFM Forecasts ger både kortsiktig och långsiktig prognostisering av samtalsvolym och personalbehov för flera kompetensområden.

Enkelt att använda 

Teleopti har gjort jobbet åt dig.  Det spelar ingen roll om du har erfarenhet av prognostisering sedan tidigare eller inte.  Med våra fördefinierade och mycket intuitiva arbetsflöden kan du prognostisera steg för steg, exakt och effektivt.  

Ta kontrollen över din personalbudget

Skapa långsiktiga personalbudgetar som bygger på det verkliga prognostiserade behovet i kombination med tillgängliga personalresurser. Beräkna automatiskt alla nödvändiga variationer som personalomsättning, personalminskningar, effektivisering, undantag med mera. Väg sedan de här variablerna mot nyanställningar, konsulter, övertid med mera. Med Teleopti WFM Forecasts har det aldrig varit lättare att få balans i personalbudgeten!

Inga förpliktelser

Teleopti WFM Forecasts erbjuds helt kostnadsfritt – inga kreditkort, inga kostnader, inga förpliktelser!