Rapport och Business Intelligence

Teleopti erbjuder en komplett uppsättning av standardrapporter som täcker de vanligaste behoven för rapportering i ett kontaktcenter eller ett backoffice. Alla rapporter är helt webbaserade, har inbyggda funktioner för nedbrytning och kan lätt exporteras till Excel och PDF.

Mer än 25 standardrapporter innebär att det finns något för användare på alla nivåer.  Rapporterna täcker följande områden:

 • Planeringseffektivitet, inklusive precision i prognoser och scheman, schemaanalys, rättviseaspekter osv.
 • Medarbetarnas arbetsresultat, inklusive kontaktvolymer, hanteringstider, schemaföljsamhet, frånvaro, liksom beläggning per medarbetare, grupp, arbetsplats osv.
 • Rapporter för medarbetarens egen utvärdering
 • Kundservicenivåer, svarshastigheter och obesvarade samtal
 • Rapporter för dagsplanering, med prognostiserade, schemalagda och verkliga värden i realtid

Fördelar:

 • Följ upp och förbättra arbetsprestationen på alla nivåer, från medarbetare och gruppledare till resursplanerare
 • Mät och förbättra kundtillfredsställelsen, och sätt rätt mål för kundservicenivån
 • Förbättra personalens tillfredsställelse genom insyn i fråga om arbetsprestation och rättvisa

Avancerad rapportering med Performance Manager

När organisationen hela tiden utsätts för förändringar behöver du pålitlig verksamhetsinformation som grund för snabb anpassning så att kontaktcentret ligger lite före i utvecklingen. Standardrapporter har sitt värde, men bara till en viss gräns. I komplexa miljöer behöver du kunna skapa egna skräddarsydda rapporter med den specifika verksamhetsinformation som krävs och som finns i den enorma datamängd som samlas in i kontaktcentret.

Med det kraftfulla och lättanvända verktyget Teleopti WFM Performance Manager kan även icke-tekniker skapa värdefulla, skräddarsydda rapporter, pivotdiagram och -tabeller med enkel dra-och-släpp-teknik.
 
Våra resultatkort och informationspaneler för nyckeltal (KPI) ger de verktyg och den insikt som du behöver för att ta bättre affärsmässiga beslut, baserade på välgrundade data.

Fördelar:

 • Ge dina användare direkt tillgång till Business Intelligence som kan användas för att lätt skapa och dela med sig av helt skräddarsydda rapporter
 • Övervaka och reagera snabbt på nyckeltal (KPI) via kontinuerlig tillgång till informationspaneler
 • Ge medarbetare insyn i sin arbetsprestation genom individuella resultatkort som kan presenteras i personalportalen MyTime
 • Integrera enkelt WFM-data med data från andra viktiga system i organisationen (t.ex. Business Intelligence eller CRM)