Med Teleopti WFM får du en av marknadens mest kraftfulla prognostiseringslösningar.

Oavsett om du vill se behovet för de kommande timmarna, dagarna, veckorna, eller rent av nästa år, så finns svaret i prognostiseringsverktyget i Teleopti WFM.

Tillsammans med andra lösningar för kontaktcentret samlar det in statistik från flera media som hjälper till i planeringen – baserad på säsongsvariationer, marknadstrender, kampanjperioder osv. Prognostiseringen underlättas via en online-guide som leder dig hela vägen från validering av historiska data till den färdiga prognosen, i ett enda enkelt arbetsflöde.

Den högfunktionella lösningen omfattar kraftfulla prognostiseringsalgoritmer särskilt anpassade för inkommande samtal, e-post, backoffice, chat osv. Den erbjuder även avancerade funktioner för komplexa multisite-miljöer. Du kan prognostisera centralt och sedan fördela arbetet till olika enheter, eller till och med för olika outsourcing-kunder.

Fördelar:

  • Precis prognostisering av bemanningsbehov, baserat på validerade historiska data och avancerade prognosalgoritmer.
  • Flexibel kort- och långsiktig prognostisering, liksom prognostisering för flera kompetensprofiler, av kontaktvolymer och bemanningskrav.
  • Lämplig för kontaktcenterarbete oavsett omfattning, även multisite.
  • Budgetera bemanningen långsiktigt, utifrån nuvarande prognostiserat behov såväl som tillgängliga personalresurser.

Registrera dig för en kostnadsfri nedladdning av Teleopti WFM Forecasts