Personalbudgetering

Exakta och flexibla budgetar är viktiga för den långsiktiga bärkraften och lönsamheten hos din kontaktcenterorganisation. Budgetmodulen från Teleopti sammanställer det långsiktiga behovet enligt prognos och de tillgängliga resurserna. 

Det går även att ta hänsyn till naturlig avgång, "shrinkage" (krympmån), nyrekrytering, övertid och andra faktorer som påverkar organisationens förmåga att erbjuda kundservice på högsta nivå till rätt kostnad.

Fördelar

  • Säkerställer att du har rätt personalstyrka med rätt kompetens, på både kort och lång sikt
  • Hjälper till att skapa rekryterings- och utbildningsplaner
  • Hjälper till att bestämma behov av outsourcing
  • Underlättar arbete med semesterplaner, som kan kopplas till automatansökan (med hjälp av Vacation Planner)