Teleopti WFM – integration

Kraftfull och robust integration gentemot andra lösningar är nödvändig för exakt, informativ och aktuell statistik för prognostisering, schemaläggning, realtidsövervakning och performance management. Teleopti erbjuder ett urval av certifierade anslutningar som säkerställer dessa fördelar och därmed att du kan få ut det mesta möjliga av WFM-lösningen.

Anslutningar för datauppgifter

Samla in historiska data och realtidsdata från en eller flera ACD/CTI, e-postservrar, arbetsfördelningsservrar (för backoffice-arbete), köhanteringslösningar i butik osv. Insamlade data används för prognostisering av kommande arbetsbelastning och för Real Time Adherence, rapportering och performance management. Teleopti erbjuder officiellt certifierade anslutningar för alla större CTI-leverantörer (inklusive Cisco, Avaya, Genesys, Aastra, Huawei, Telia, SAP med flera).  Dessutom anslutningar för kompletterande lösningar från många tredjepartsleverantörer.

Anslutningar för personaluppgifter

Samla in och synkronisera användarinformation, som namn, anställningsnummer, grupp osv., från Active Directory, HR-lösningar och liknande. På så sätt undviks dubbelinmatning av data och minimeras möjliga felkällor i personalhanteringen.