Export till löneutbetalning

Teleopti WFM kan integreras med tredjepartssystem för löneutbetalning, vilket säkerställer rätt betalning i rätt tid till personalen samt minskar manuell hantering och relaterade fel. 

Denna export från Teleopti WFM till lönesystemet gäller hela löneutbetalningsprocessen och tar hänsyn till alla specifika krav från det mottagande systemet.  Exempelvis tas hänsyn till specifika kundkrav om frånvaro, övertid, speciella regler osv., och WFM-data överförs automatiskt till löneutbetalningssystemet, exakt och i rätt tid.

Fördelar:

  • Förbättrar kraftigt den tidskrävande administrationen av löneutbetalningar
  • Eliminerar i stort sett fel som kan inträffa vid löneutbetalning med manuell inmatning av data
  • Hjälper till att säkerställa att personalen får rätt lön i rätt tid