Dagsplanering

Kraftfull mobilitet - arbeta var du än är! 

Dagsplanering handlar om att behålla kommandot under dagen och att vara förberedd på det oväntade. Intraday-modulen från Teleopti omfattar alla verktyg som behövs för att proaktivt övervaka och reagera i realtid, allt från samma användarvänliga gränssnitt.

Intraday har två huvudfunktioner: Real Time Adherence och tidig indikation (Early Warning). 

Real Time Adherence

Real Time Adherence innebär att viktig information presenteras när den behövs som bäst, via performance management i realtid för medarbetarna. Konfigurera statusgrupper, gränsvärden och larm, och läs av hur medarbetarna följer sina scheman, baserat på CTI-status i realtid. Eftersom Real Time Adherence är helt integrerad i Intraday-modulen kan du utan ansträngning justera scheman med enkel dra-och-släpp-teknik – baserat på medarbetarens status i realtid och allt från samma gränssnitt.

Tidig indikation - Early Warning

Följ upp verkliga kontaktvolymer, hanteringstider, inloggade medarbetare, svarshastighet och servicenivåer, och jämför med värden i prognoser och scheman. Det grafiska gränssnittet gör det enkelt att upptäcka trender som utvecklas under dagen och som kan kräva ny prognostisering eller optimering i sista minuten.