Full kontroll över verksamheten ger nöjdare kunder och ökad lönsamhet

Teleopti WFM är en WFM-lösning i världsklass, som innehåller allt som behövs för att planera och framgångsrikt leda kontaktcenter, backoffice eller butik. Vår funktionsrika lösning omfattar verktyg för ledning av personal, exakt prognostisering av framtida behov, automatisk schemaläggning och rapportering och förbättring av din verksamhet! Ytterligare tillval finns för vidare anpassning av Teleopti WFM efter dina behov. Dessa omfattar realtidsverktyg, självbetjäning för medarbetare, integration av bemanningsoptimering, integration av löneutbetalning och tilläggsmoduler för tredjepartsprodukter.