Utbildning efter implementering

Utbildning efter implementering av en ny lösning säkerställer att användarna snabbt lär känna den nya miljön så att de kan dra nytta av de många funktionerna i systemet.

Fasen närmast efter implementeringen är därför ytterst viktig för fortsatt framgång. Eftersom tekniken utvecklas snabbt behöver personalen också uppdatera sina kunskaper för att vara fortsatt effektiva.

Vi erbjuder kundanpassad utbildning såväl som schemalagd utbildning i kurslokaler så att din personal kan uppdatera sina kunskaper och utveckla sitt arbete i Teleopti WFM.

Innehållet i en kundanpassad utbildning planeras tillsammans med en konsult och utformas efter användarens kompetensnivå för att passa varje behov, från nybörjare till avancerade användare. Målgrupperna kan omfatta både personalen som dagligen använder det nya systemet och chefer som vill kunna förstå och analysera. Längd, innehåll och tillägg kommer därför att variera och bestäms efter överenskommelse.

Kontakta mig, jag vill veta mer