Process Management

Optimerade verksamhetsprocesser i ditt kontaktcenter kan betyda skillnaden mellan nya kunder och förlorade kunder.  Verksamhetsprocesserna utformades för att säkerställa det absolut smidigaste, mest ändamålsenliga och effektivaste kontaktcentret. Inte sant? Men hur kan du vara säker på att dina processer verkligen fungerar?

Konsultteamet från Teleopti kan hjälpa till. De har den nödvändiga expertisen och erfarenheten för att tillsammans med dig identifiera processer och rutiner som kan förbättras. När dessa förbättringar väl är genomförda kommer kontaktcentret att uppvisa ökad effektivitet, produktivitet och kundservice.  I slutändan kommer personalen att ge bättre service och du kommer att ha mer lojala kunder.

Öka personalens förståelse

Förändrade processer kan medföra betydande förbättringar i verksamheten, men bara om medarbetare, arbetsledare och ledning förstår nyttan med förändringarna.  Om dessa intressenter inte är öppna och tar emot förändringarna kommer det positiva resultatet, i bästa fall, att bli minimalt.
Teleoptis tjänster inom Process Management kan hjälpa dig att utveckla en kultur där personalen medverkar och är öppen för alla förändringar. Denna förståelse kommer i sin tur att öka effekten av de förbättringar som görs.

Roller och ansvar i bemanningsprocessen

Teleopti kan hjälpa dig att skapa en klarare bild av vilka viktiga arbetsuppgifter och ansvarsområden som måste beaktas för att säkerställa en effektiv resursplaneringsprocess. Våra mycket erfarna konsulter samarbetar med dig för att definiera de roller, ansvarsområden och verksamhetsprocesser som behövs för att lyckas fullt ut.

Värde

Här följer en lista över områden där du i första hand kan förvänta dig förbättringar som ett resultat av våra Processtyrningstjänster:

Kvalitet

  • Högre servicenivåer
  • Färre processavbrott, och förkortade lösningstider när avbrott ändå inträffar
  • Nöjdare personal tack vare mer coachning och jämnare arbetsbelastning 

Ekonomi

  • Ökad produktivitet via en bättre balans mellan kundhanteringstid och betald tid
  • Lägre resursbehov tack vare optimerad schemaläggning och bättre schemaefterlevnad
  • Mindre personalomsättning och/eller sjukfrånvaro orsakad av stress och låg motivation

Teleopti seniorkonsulter inom verksamhetsutveckling 

Teleopti seniorkonsulter med lång och omfattande erfarenhet inom kundvård, försäljning, marknadsföring och HR. Deras expertis ligger inom förändringsarbete (Change Management), förbättring av organisation och processer samt rådgivning till och rekrytering av ledningspersonal för kontaktcenter över hela världen.

Deras gedigna bakgrund från kontaktcenterverksamheten och djupgående praktiska erfarenhet från ledning av förändringsprojekt gör dem extremt värdefulla inom ett mycket brett område.

För mer information, kontakta oss via info-(_sm3Remove)-_-(_a)-_teleopti-(d_)-_com.