Implementering

En generell sanning är att nyckeln till framgång med ett nytt system ligger i erfarenheten och kunskapen hos de som medverkar i implementeringen. Detta gäller i än högre grad för WFM-system.

Framgång bygger inte bara på kunnande om programvaruintegrering och -konfigurering, utan även på en stabil förståelse för kundens miljö och om olika sätt att ta hand om och uppfylla kundens krav. Vi har implementerat system i 60 olika länder under 20 års tid. Vi är stolta över vår erfarenhetsbas som gör att vi kan erbjuda lösningar till existerande krav, men även föra fram nya idéer för att möta kontaktcentrets utmaningar, allt baserat på väl beprövade lösningar.

Det första steget är den tekniska integrationen av vår lösning och telefonväxeln (PBX/ACD). Vi kan lugnt påstå att vi genom åren med framgång integrerat vår lösning med ett flertal lösningar från bl.a. Genesys, Avaya, Nortel, Cisco och Altitude. 

Bilden är dock inte klar förrän vi tagit det följande steget, som också är det största i projektet: konfigureringen av vår lösning så att den passar kundens behov, samt utbildningen av användare. Våra kunder drar där nytta av att vi implementerat våra lösningar i många olika typer av organisationer i många olika länder. Vi kanske inte har alla svar, men vi har många olika metoder för att ta hand om en utmaning. Med vår erfarenhet säkerställer vi att implementeringen bygger på väl beprövade lösningar från hela världen.