Produktblad

Få information om lösningen och om hur ert företag kan tjäna på att optimera er bemanningsplanering.

Produktblad på Svenska

Ändra språk
Teleopti WFM - BPO Exchange

Teleopti WFM - BPO Exchange

Additional Module

Teleoptis modul BPO Exchange gör det möjligt för resursplanerare att direkt jämföra eventuell kommande personalbrist med den förväntade efterfrågan och kommunicera effektivt med BPO-leverantörer för att utjämna den här skillnaden. Vill du också undvika felbemanning med BPO Exchange? Läs mer i den här broschyren.

Läs mer

Teleopti WFM Produktöversikt

Teleopti WFM Produktöversikt

Product Overview

Teleopti WFM samverkar med contact centerlösningen för att ge dig historiska data nedbrutna på lämplig intervallängd för de olika kontaktkanalerna, exempelvis telefonsamtal, e-post, chattsessioner och ansikte-mot-ansikte.

Läs mer

Teleopti WFM Funktionsöversikt

Teleopti WFM Funktionsöversikt

Product Overview

Teleopti WFM består av en basprodukt och valfria tilläggsmoduler/paket som enkelt kan anpassas och utvidgas efter dina behov. Skaffa den mest funktionsrika och samtidigt mest användarvänliga WFM-lösningen på marknaden och få exakt de funktioner du behöver.

Läs mer

Teleopti WFM - Lifestyle

Teleopti WFM - Lifestyle

Additional Module

Paketet Teleopti WFM Lifestyle består av de tre modulerna Vacation Planner, Shift Trader och Overtime Availability, som också går att köpa separat. Tillsammans ger verktygen nöjdare medarbetare som stannar kvar, lägre sjukfrånvaro, förbättrad kundservice och ökad lönsamhet.

Läs mer

Teleopti WFM - Notify

Teleopti WFM - Notify

Additional Module

Teleoptis Notify-paket innehåller viktiga realtidsfunktioner som hjälper ledningen att hålla koll på verksamhetens, teamens och medarbetarnas schemaföljsamhet. Medarbetarna meddelas om aktivitets- eller schemaändringar via Teleoptis meddelanden, kalendrar eller SMS, eller med verktygen som går att komma åt direkt från datorns skrivbord när som helst under arbetsdagen.

Läs mer

Teleopti WFM - Payroll Export

Teleopti WFM - Payroll Export

Additional Module

Teleopti WFM Payroll Export exporterar data från medarbetarnas scheman i Teleopti WFM, som sedan kan importeras direkt till ett lönesystem. Med Teleopti WFM Payroll Export kan administratörer och gruppledare enkelt skapa en exakt och aktuell rapport över medarbetarnas utförda arbete.

Läs mer

Teleopti WFM - Competence Manager

Teleopti WFM - Competence Manager

Additional Module

Competence Manager erbjuder nästa generations performance management – lösningen visar hur den bästa prestationen ser ut och berättar hur du ska göra för att uppnå den. Utbildningsteamen kan sedan utforma utbildningsplaner som ger den snabbaste och starkaste avkastningen.

Läs mer

Teleopti WFM - Training Planner

Teleopti WFM - Training Planner

Additional Module

Training Planner optimerar planeringen och schemaläggningen av utbildningar och coachning så att agenterna kan utvecklas snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt. De omfattande och kraftfulla planerings- och schemaläggningsfunktionerna grundar sig på branschens väl beprövade lösningar. De minimerar effekten på servicenivåerna och onödiga kostnader samtidigt som den ger din verksamhet ett övertag och en betydande konkurrensfördel.

Läs mer