E-böcker och rapporter

Dra nytta av benchmarkingrapporter och artiklar om WFM-trender och Teleoptis lösningar.

Reports in Swedish

Teleopti customers enjoy 23% greater staff utilization compared to their peers

Teleopti customers enjoy 23% greater staff utilization compared to their peers

Of the 166 end-user organisations surveyed in the Aberdeen study, 31 of them were Teleopti users. Check out their performance!

Läs mer

DMG:s rapport om produkter och marknader inom bemanningsplanering – sammanställning för Teleopti

DMG:s rapport om produkter och marknader inom bemanningsplanering – sammanställning för Teleopti

I den här sammanställningen för Teleopti ingår en analys över kundnöjdheten hos de olika leverantörerna, inklusive en sammanfattning över genomsnittliga nöjdhetsbetyg för varje leverantör och kategori. Den omfattar också en översikt över Teleopti.

Läs mer