Kunskapscenter för kunder

 

Genom att bli en registrerad användare av Teleoptis lösningar, får du tillgång till den service, verktyg, information och support som behövs för en välfungerande affärsverksamhet. I kundcentret finns diskussionsforum, online-hjälp, FAQ, produkt- och versionsinformation, direktaccess till Service Desk samt videos som demonstrerar moduler och funktioner i Teleopti WFM.