Kundreferenser

Den kanske viktigaste framgångsfaktorn för Teleopti är relationen till våra kunder. Vår förmåga att arbeta med så många branschledare (inom deras respektive verksamhetsområde) har varit ytterst viktig för vår fortsatta utveckling av innovativa, problemlösande produkter för bemanningsplanering. 

Vår senaste release av Teleopti WFM är inget undantag. Med hjälp från många av våra kunder har vi lyckats göra över 200 förbättringar av produkten, alla med utgångspunkt i synpunkter och erfarenheter från våra kunder. Vi är stolta över att våra kunder är med i vår produktutvecklingsprocess. 

I vår senaste kundenkät svarade nio av tio av våra kunder att de skulle rekommendera Teleopti till andra.

Teleopti har över 800 kunder i mer än 80 länder över hela världen. Besök vårt Kunskapscenter så får du tillgång till ett antal fallstudier från olika kunder.