Teleopti will unite under the Calabrio brand and website on January 13. Learn more

med

Teleopti

Planera och hantera din bemanning på ett helt nytt sätt. Med vår programvara blir det lättare för medarbetarna, snabbare service för kunderna och bättre för affärerna. Titta på vår demo – och hör av dig

100% WFM

Vi är 100 % engagerade i att leverera programvara, service och support i toppklass

Ett sofistikerat system, allt samlat på ett ställe

Genom att kombinera optimerad bemanning med möjligheten att engagera och involvera medarbetare, ger Teleopti WFM bättre överskådlighet, anpassningsförmåga och resultat. Denna mobilanpassade, användarvänliga lösning utvecklar den operativa potentialen – i molnet eller i egen miljö.

Prognostisera och planera
Analysera och förbättra
Ge ökad kontroll och samarbeta
Interagera och informera
Utbilda och utveckla

Prognostisera och planera

Öka personalens produktivitet genom att kombinera förståelse för kundbeteenden, kommande efterfrågan och förutsägbara händelser med flexibel, exakt schemaläggning

 • Exakt prognostisering
 • Planering och optimering för flera kompetensområden
 • Långsiktig budgetering
 • Personaladministration
 • Arbetsregler för medarbetare
 • Outsourcing av samarbeten

Analysera och förbättra

Övervaka servicekvaliteten – både i fråga om realtidsaktiviteter och tidigare resultat – för att få en tydlig bild av samtliga mätvärden. Väl underbyggda, datadrivna beslut säkerställer framtida framgångar, både nära förestående och på lång sikt

 • Rapportanalys
 • BI (Business Intelligence)
 • Intradagsplanering
 • Uppföljning i realtid

Ge ökad kontroll och samarbeta

Skapa möjligheter till samarbeten mellan samtliga funktioner inom kundservice för att främja medarbetarnas engagemang för sitt arbete och schema. Automatiserad insyn i schemaläggnings- och ansökningsprocesser ökar effektiviteten och medarbetarnas möjlighet att påverka

 • Behovsorienterat schema
 • Medarbetarportalen MyTime för självbetjäning
 • Gamification
 • Skiftbyten
 • Frånvarohantering
 • Övertidshantering

Interagera och informera

Öka kundserviceorganisationens transparens genom att göra medarbetarna medvetna om gällande planering och eventuella förändringar av deras schema eller av arbetsdagens uppgifter. Tydliga kommunikationsvägar underlättar medarbetarnas förståelse för vad som krävs av dem eller vad som är tillgängligt för dem

 • Realtidsnotifieringar
 • SMS-aviseringar
 • Kalendersynkronisering

Utbilda och utveckla

Identifiera medarbetarnas kompetenser och utvecklingsområden och planera automatiskt in de utbildningar som bäst matchar behoven. Eliminera det manuella arbete som flexibel utbildningsplanering och kompetensutveckling av medarbetarna kan medföra

 • Automatiserad utbildningsplanering
 • Kompetenshantering

Betrodd av företag över hela världen

Bli ett av över 1 000 företag som använder Teleopti WFM för att effektivisera bemanningsplaneringen

Se alla kundberättelserstories


Vilken är din roll?

Teleopti erbjuder support för samtliga roller i din kundserviceverksamhet

Se de senaste nyheterna från Teleopti

Vill du prata mer med oss?