den 30 mars, 2017

Teleopti är en av Sveriges bästa arbetsplatser för fjärde året i rad!

För fjärde gången rankas Teleopti bland Sveriges Bästa Arbetsplatser, vilket visar på företagets långsiktighet i att bygga goda och unika relationer med sina medarbetare. 

”De företag och organisationer som presenteras på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser har alla lyckats när det gäller att skapa en äkta tillit och ett långsiktigt hållbart förhållningssätt mellan ledare och medarbetare i sina organisationer” säger Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

Undersökningen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser” syftar till att uppmärksamma och hylla de organisationer som aktivt arbetar för att bygga en arbetsplats där man som anställd litar på de man arbetar för, är stolt över sitt arbete och trivs med sina kolleger. Totalt deltar flera hundra företag i undersökningen, som delas upp i tre kategorier utifrån företagens storlek.  Teleoptis medarbetarundersökning gav ett högre betyg än föregående år, vilket i hård konkurrens resulterade i en 17:e plats i kategorin medelstora organisationer 2017. 

”Vårt prestigelösa företagsklimat gör att vi jobbar bra tillsammans över avdelningsgränserna och hjälper varandra. Alla känner att de bidrar till att företaget går bra. Att vi dessutom har en multikulturell kultur, med mer än 30 olika nationaliteter representerade, gör Teleopti till en attraktiv arbetsplats” säger Marie Kjellberg, HR chef för Teleopti.


Kultur och värderingar har varit en naturlig grundsten i den dagliga verksamheten ända sedan Teleopti grundades för 25 år sedan och är den kraft som skapar närhet mellan de anställda, som är globalt utspridda över 17 kontor. 

”Placeringen på listan över Sveriges 25 bästa arbetsplatser är ett kvitto på att vi lyckats i arbetet med att få alla anställda att känna och ta till sig Teleoptis starka kultur och värderingar. Vi har jobbat fokuserat med de förbättringsområden vi såg i förra årets medarbetarundersökning och är glada över att vårt resultat förbättrats”, säger Olle Düring, VD för Teleopti AB. ”Det förbättrade resultatet i kombination med en hög tillväxttakt, en fortsatt snabb internationell expansion samt innovativ utveckling av produkten gör att vi idag känner stolthet och tillförsikt inför framtiden”

  

Om Great Place to Work® Institute
Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. I dagsläget är vi etablerade i 51 länder med drygt 500 anställda. Vi har mer än 20 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. I vårt arbete utvärderar vi organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Vi erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster som hjälper er att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat. Årligen delar vi ut kvalitetsutmärkelsen "Sveriges Bästa Arbetsplatser " som baseras på organisationens resultat i vår medarbetarundersökning Trust Index© och vår kulturprofil Culture Audit©.

Om Teleopti
Teleopti, en världsledande leverantör av mjukvara för strategisk bemanningsplanering och optimering av kommunikationslösningar grundades i Sverige 1992 och har idag kunder i 90 länder – kontor i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Ryssland, Förenade Arabemiraten, Sydafrika, Kina, Malaysia, USA, Kanada och Brasilien – samt ett omfattande globalt nätverk av partners. Med en hög kundnöjdhet och 25 års positiva resultat är Teleopti en pålitlig partner för framtiden.