den 29 mars, 2016

Teleopti utsett till världsledande WFM-leverantör av DMG Consulting

Teleopti, en världsledande leverantör av strategisk bemanningsplanering (Workforce Management s.k. WFM) för kontaktcenter, meddelade idag att företaget för andra året i rad har utnämnts till en av de främsta WFM-leverantörerna av DMG Consulting LCC, i deras rapport om produkter och marknader inom WFM för 2016. 

Teleoptis ledande position visar på företagets förmåga att agera i enlighet med sina kärnvärden närhet, engagemang, professionalism och snabbhet. Genom att leverera WFM-lösningar som hjälper företag att strategiskt planera och sköta sin verksamhet säkerställer man att de kan ge både sina medarbetare och sina kunder en överlägsen upplevelse.
 
”WFM remains the most important productivity tool in contact centers, and will continue to be so for years to come”, säger Donna Fluss, vd för DMG Consulting LCC.

Enligt rapporten fick Teleopti toppbetyg i flera av kategorierna, däribland utbildning, implementering, kommunikation med leverantörer och produktinnovation. Teleopti fick dessutom högsta betyg för den övergripande kundnöjdheten.

”Att bli utnämnd till en av de främsta WFM-leverantörerna för andra året i rad är ett viktigt bevis på vårt fokus och engagemang för att leverera överlägsen service till våra kunder, från det att vi påbörjar implementeringen till löpande support”, säger David Påhlman, vd för Teleopti Inc. ”Vår kontinuerliga investering i WFM-lösningen i kombination med vår fortsatta tillväxt visar på vår unika förmåga att förse kunderna med överlägsen teknik”.

”Vi är mycket stolta över att ännu en gång utses till ledande WFM-leverantör av DMG”, säger Olle Düring, vd för Teleopti AB. ”Deras rapporter ger värdefull vägledning för slutanvändare som vill skapa kontaktcenter i världsklass genom att kombinera teknik, processer och mänskliga resurser”.

 

About DMG Consulting LLC

DMG Consulting LLC is a leading independent research, advisory and consulting firm specializing in contact centers, back-office and real-time analytics. DMG provides insight and strategic guidance and tactical advice to end users, vendors and the financial community. Each year, DMG devotes more than 10,000 hours to producing primary research on IT sectors, including workforce optimization (quality management/liability recording), speech analytics, workforce management, performance management, desktop analytics, enterprise feedback management/voice of the customer, text analytics, customer journey analytics, cloud-based contact center infrastructure, dialing, interactive voice response systems and proactive customer care. Our actionable recommendations are proven to deliver a lasting competitive advantage, and often pay for themselves in as little as three months. Learn more at www.dmgconsult.com.

 

För mer information, kontakta:
DMG USA: Deborah Navarra 
Telefon: +516-628-1098
E-post: deborah.Navarra@dmgconsult.com