den 8 augusti, 2016

Frost & Sullivan ger Teleopti pris för sitt kundengagemang inom bemanningsplaneringsbranschen

Teleopti kombinerar innovativa produkter med förstklassiga leveranser och support efter implementeringen.

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, USA — 20 juni 2016 — Efter en ny analys av marknaden för lösningar för bemanningsplanering (WFM) har Frost & Sullivan tilldelat Teleopti 2016 års EMEA-utmärkelse for ”Customer Value Leadership.” Teleopti har nått sin starka position på marknaden för bemanningsplanering genom att kombinera innovativa produkter med ett fantastiskt kundvärde. Företagets fokus på produktutveckling märks tydligt på mängden funktioner inom allt från prognostisering och schemaläggning till performance management och självservice för medarbetarna.

Teleopti var en tidig aktör på WFM-marknaden och är i dag en av de sista renodlade WFM-leverantörerna. Det gör att företaget kan fokusera på att förbättra WFM i stället för att fördela resurser på andra personaloptimeringsområden. Teleopti erbjuder en kraftfull, flexibel och mångsidig lösning som uppfyller de många olika krav som den Europeiska och globala marknaden ställer. Lösningarna kan antingen installeras på plats eller som en molnbaserad tjänst, vilket gör att både stora och små företag kan hitta ett alternativ som passar sin budget.

– Eftersom Teleopti kan installera sin lösning på plats har de en fördel i länder där molnbaserade tjänster ännu inte har fått något genomslag. Men precis som resten av branschen erbjuder Teleopti även molnbaserade alternativ. Teleopti har framför allt sålt molntjänster till mindre företag, men under 2015 lockade de fler större bolag, inklusive kontaktcenter med flera tusen medarbetare, förklarar Nancy Jamison, chefsanalytiker på Frost & Sullivan.

Huvudkontoret ligger i Sverige, men eftersom Teleopti har kunder över hela världen har de fått lära sig mycket om olika länders behov och arbetsmarknadslagar. För marknaden i Mellanöstern har Teleopti till exempel skapat en funktion inom produkten som lägger in raster för bönestunder på önskade tider. Gränssnittet tar dessutom hänsyn till språkskillnader – till exempel att vissa språk läses från höger till vänster – och lokala kalendrar.

Företaget utmärker sig genom sin konsultmodell och satsar på fast anställda konsulter med stark expertis inom kontaktcenter. Kundengagemanget börjar med en analys redan innan installeringen, men det som framför allt utmärker Teleopti är att konsulten är behjälplig i ett halvår efter implementeringen innan uppdraget läggs över på ett supportteam. Även om den här modellen kan bli dyr har den varit ett lönsamt sätt att bygga långsiktiga kundrelationer på.

– Teleopti har verkligen lyckats skapa en förstklassig användarupplevelse, med tanke på att nio av tio kunder skulle rekommendera lösningen till andra. Kunderna har dessutom vant sig sig att företagets produktutveckling går i hög takt. Under de senaste arton månaderna har Teleopti släppt sex nya funktionsmoduler med fokus på allt från produktintegrering med tredjepartsleverantörer till funktioner som riktar sig direkt till medarbetarna, som notifieringssystem, kompetensstyrning, avancerad utbildningsplanering och övertidsfunktioner, säger Nancy Jamison.

Företaget lägger också stor vikt vid medarbetarnöjdhet, med enkla, visuellt tilltalande lösningar för mobila enheter, så att medarbetarna kan byta skift och be om ledigt oavsett var de befinner sig. Spelifiering (gamification) är ett annat nyckelområde som har utformats för att hålla medarbetarna motiverade och engagerade.

Teleoptis erbjudande har lett till viktiga samarbeten, bland annat med systemintegratörer och återförsäljare som ligger högt på listorna hos välkända aktörer inom kontaktcenterbranschen. Det är också tack vare långsiktiga samarbeten med företag som ZOOM International, ASC och Telstrat som Teleopti kan konkurrera med mer väletablerade WFO-leverantörer.

Tillsammans har Teleoptis strategiska samarbeten och stora produktsortiment skapat en stark kundlojalitet och lönsamhet som har gjort Teleopti till en viktig aktör på EMEA-marknaden för bemanningsplanering.

Varje år delar Frost & Sullivan ut den här utmärkelsen till det företag som genom utmärkt tillämpning av strategier proaktivt har skapat värde för sina kunder, med fokus på förbättrad avkastning på den investering kunderna gör i företagets tjänster eller produkter. Utmärkelsen är ett erkännande av företagets arbete för att förbättra det värde kunderna erbjuds utöver god kundservice, vilket leder till ökad kundlojalitet och därigenom till en utökad kundbas.

Frost & Sullivans Best Practices Awards tilldelas företag på regionala och globala marknader för enastående prestationer inom områden som ledarskap, teknisk innovation, kundservice och strategisk produktutveckling. Industrianalytiker jämför aktörerna på marknaden och mäter prestanda genom djupintervjuer, analyser och omfattande sekundärforskning.

Om Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, partnerföretaget för tillväxt, samarbetar med sina kunder för att främja visionär innovation med hänsyn till de globala utmaningar och tillväxtmöjligheter som är avgörande för dagens marknadsaktörer.

Vårt ”tillväxtprogram” hjälper kunderna att ta vara på dessa möjligheter och skapar goda förutsättningar för visionär innovation genom två nyckelelement: En integrerad värdeproposition och en infrastruktur för partnerskap.

  • Den integrerade värdepropositionen ger stöd åt våra kunder under alla steg i den visionära innovationsprocessen: forskning, analys, strategi, vision, innovation och implementering.
  • Infrastrukturen för partnerskap är en helt unik modell som lägger själva grunden som gör visionär innovation möjlig, bland annat genom vår 360-gradersforskning, en omfattande branschtäckning, välbeprövade metoder och ett globalt nätverk med över fyrtio kontor.

I över femtio år har vi utvecklat strategier för global 1000-företag, nystartade verksamheter, den offentliga sektorn och investeringsbranschen. Är ditt företag redo för nästa våg av branschöverskridande samarbeten, omstörtande teknik, intensifierad konkurrens, megatrender, banbrytande metoder, förändrad kunddynamik och tillväxtmarknader?

Kontakt:
Chiara Carella
Tel.: +44 (0) 207.343.8314 +44 (0) 207.343.8314
Fax: 210.348.1003
E-post: chiara.carella@frost.com