Teleopti will unite under the Calabrio brand and website on January 13. Learn more

den 25 mars, 2015

Teleopti på topplistan över Sveriges bästa arbetsplatser 2015

Teleopti, världsledande leverantör av mjukvara för strategisk bemanningsplanering och optimering av kommunikationslösningar, har för andra året i rad blivit utnämnt till en av Sveriges bästa arbetsplatser i kategorin medelstora bolag. I undersökningen gjord av institutet Great Place To Work kom Teleopti på tionde plats.

Syftet med undersökningen Sveriges Bästa Arbetsplatser är att uppmärksamma och hylla de organisationer som aktivt arbetar för att skapa en föredömlig arbetsplatskultur, samt inspirera de som vill påbörja ett sådant utvecklingsarbete. Undersökningen genomförs för trettonde året i rad.

”Det här är andra året vi deltar i undersökningen och vi är väldigt stolta över att återigen hamna på tio-i-topp”, säger Teleopti ABs VD Olle Düring. ”Förra årets placering på listan sporrade oss till ytterligare satsningar och vi kan se att områdena trovärdighet och rättvisa förstärkts ytterligare. Att svarsfrekvensen också ökade till hela 99 % visar också på ett stort engagemang.”

”Teleopti befinner sig i stark expansionsfas och rekryteringsbehovet är generellt stort”, säger Miska Suves, Chief Operating Officer. ”Vi behöver attrahera och behålla duktiga medarbetare som är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Det är därför glädjande att vårt resultat, i jämförelse med övriga IT-bolag, är i genomsnitt 5 % högre på de dimensioner som utmärker de bästa arbetsplatserna; trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.”

Teleopti har ända sedan starten 1992 drivit ett fokuserat och medvetet arbete med att skapa en stark och positiv arbetsplatskultur. Värdeorden Snabbhet, Närhet, Engagemang och Professionalism genomsyrar den dagliga verksamheten och knyter samman medarbetarna som finns på 15 kontor över hela världen, från Beijing till São Paolo.

”Medarbetarnöjdhet är i fokus för hela vår verksamhet, inte bara internt” säger Olle Düring. ”Våra kunder använder våra lösningar för att engagera och motivera sina medarbetare vilket i sin tur förbättrar kundupplevelsen och i slutändan lönsamheten. Vi har en grundmurad tro på att varje enskild individ gör skillnad!”

 


 

Om Great Place to Work® Institute
Great Place to Work® Institute är ett internationellt organisationsutvecklingsföretag som grundades av Robert Levering 1983. Great Place to Work® Institute arbetar med att utveckla arbetsplatser och organisationer. Företaget är verksamt i 50 länder i hela världen och har cirka 500 anställda. Kunderna är dels stora internationella företag, dels nationella eller lokala företag. Några exempel är Microsoft, Accenture, Handelsbanken, American Express, Google, SAP och SAS Institute. Dessa företag har också rankats på några av ”Bästa Arbetsplatser-listorna” runtom i världen.

Om Teleopti
Teleopti, en världsledande leverantör av mjukvara för strategisk bemanningsplanering och optimering av kommunikationslösningar grundades i Sverige 1992 och har idag kunder i över 80 länder – kontor i Stockholm, Strängnäs, Oslo, Helsingfors, London, Duisburg, Moskva, Dubai, Peking, Shenzhen, Kuala Lumpur, New York, Atlanta, Denver och São Paulo – samt ett omfattande globalt nätverk av partners. Med en hög kundnöjdhet och mer än 20 års positiva resultat är Teleopti en pålitlig partner för framtiden.
Läs mer på www.teleopti.com.


För mer information kontakta:

Kontakt:   Olle Düring,VD
Phone: +46 709 21 81 10
E-mail:     olle.during@teleopti.com

Media Kontakt: Camilla Arneving, Head of Marketing
Telefon: +46 722 22 81 04
E-mail: camilla.arneving@teleopti.com

Info: info@teleopti.com