den 17 april, 2015

Teleopti får högsta betyg i DMG Consultings kundnöjdhetsenkät inom WFM

Teleopti får idel toppbetyg när det gäller kundnöjdhet enligt DMG Consulting LLC, ett ledande företag inom forskning och rådgivning för kontaktcenter, och deras rapport om produkter och marknader inom bemanningsplanering 2015-2016 som precis offentliggjorts. Rapporten har granskat nio ledande företag inom bemanningsplanering (workforce management, WFM) i detalj och innehåller en omfattande studie som mäter och rangordnar hur nöjda kunderna är med sina leverantörer med hjälp av betyg på 24 produktområden och elva leverantörskategorier. 

Teleopti fick högsta betyg i nio kategorier. Företaget fick högsta möjliga 5,0 i betyg inom fem kategorier: implementering, utbildning, professionella tjänster, löpande service och underhåll samt nuvarande produkt. Teleopti fick också toppbetyg (högst för kundnöjdhet) inom följande fyra kategorier: produktinnovation, öppenhet för produktförbättringsförslag, kommunikation samt prissättning.

Med över 20 års erfarenhet levererar Teleopti en flexibel WFM-lösning med många funktioner som är enkel att använda och som automatiserar och optimerar arbetet för kontaktcenter i över 80 länder. Den globala närvaron innebär att man har full förståelse för den aktuella kulturen, regionen och verksamheten, vilket i sin tur gör det möjligt att erbjuda anpassade tjänster.

Olle Düring, Teleopti ABs VD, säger: 
– Allt handlar om expertkunnande, genom att exklusivt fokusera på WFM-frågor och lyssna noga på våra kunders behov. Vi behåller kontakten och erbjuder stöd och support, inte bara före och under själva implementeringsfasen, utan även efter att implementeringen har genomförts. På så sätt kan vi ständigt göra förbättringar och leverera bästa möjliga produkter och tjänster.

DMG-rapporten visade dessutom att Teleopti kom på delad förstaplats inom följande fem produktkategorier: enkel systeminstallation och -konfiguration, support för komplexa och varierande arbetsregler, möjlighet att stödja multi-kanal, dashboards och funktionalitet för back-office.

“This is the year of staff empowerment and engagement and vendors from a number of contact center IT sectors are getting into the game,” says Donna Fluss, president of DMG Consulting LLC. “WFM solutions are well known for their ability to improve productivity and quality. WFM vendors already provide solutions that empower employees to participate in managing their own schedules and time-off have started to introduce gamification modules to enhance the agent experience. Gamification solutions promote engagement and drive ideal behaviors by making experiences fun, motivating and rewarding. “

– Vi löser många av våra kunders största utmaningar såsom WFM i multi-kanal, anpassning till molnet och att få engagerade medarbetare med hjälp av till exempel spelifiering (gamification). Vi levererar våra lösningar i högkvalitativa projekt som bidrar med innovation och förbättringar. Våra nyskapande men samtidigt väl beprövade metoder när det gäller bemanningsplanering har lett till en fantastisk tillväxt för Teleopti här i Nordamerika, säger David Påhlman, VD för Teleopti Inc.

– Det tar tid att skapa kundnöjdhet. Det är därför vi har sett det som ett viktigt mätvärde ända sedan starten. Våra egna studier visar år efter år att nio av tio kunder rekommenderar Teleopti. Det är härligt att se att DMG-rapporten visar samma resultat, säger Olle Düring.

Fakta om DMG Consulting LLC
DMG Consulting LLC är ett ledande, oberoende företag inom forskning, rådgivning och konsulttjänster som är specialiserat på kontaktcenter, back-office och realtidsanalys. DMG ger ökad kunskap, strategisk vägledning och konkret rådgivning till slutanvändare, leverantörer och finansvärlden. Varje år lägger DMG över 10 000 timmar på att ta fram och presentera viktiga forskningsresultat inom IT-sektorn, bland annat bemanningsoptimering (kvalitetshantering/ansvarsregister), samtalsanalys, bemanningsplanering, performance management, skrivbordsanalys, enkäter/kunders åsikter, textanalys, molnbaserad infrastruktur för kontaktcenter, uppringning, interaktiva röstsvarssystem och proaktiv kundvård. Våra effektiva lösningar ger bevisat varaktiga konkurrensfördelar och lönar sig oftast inom så kort tid som tre månader. Läs mer på www.dmgconsult.com.

För mer information, kontakta:
DMG USA: Deborah Navarra 
Telefon: +516-628-1098
E-post: deborah.Navarra@dmgconsult.com

Om Teleopti
Teleopti, en världsledande leverantör av programvara för bemanningsplanering, erbjuder en WFM-lösning i världsklass som är sofistikerad, lokaliserad och användarvänlig. Som branschledande företag fokuserar Teleopti på att hjälpa kontaktcenter, back-office och butiker till bättre kundservice, nöjdare medarbetare och större lönsamhet - genom optimerad, automatiserad prognostisering och schemaläggning.

Telopti grundades i Sverige 1992 och har idag kunder i över 75 länder – kontor i Stockholm, Strängnäs, Oslo, Helsingfors, London, Duisburg, Moskva, Istanbul, Dubai, Beijing, Shenzhen, Kuala Lumpur, New York, Atlanta, Denver och São Paulo – och ett omfattande globalt nätverk av partners. Med en hög kundnöjdhet och mer än 20 år av positiva resultat är Teleopti en pålitlig partner. 

För mer information, kontakta:
Teleopti Sverige: Olle Düring, VD, Teleopti AB
Telefon: +46 (0)709-21 81 10
E-post: olle.during@teleopti.com

Presskontakt: Camilla Arneving, marknadschef
Telefon: +46 (0)72-222 81 04
E-post: camilla.arneving@teleopti.com