den 10 december, 2014

HSB Stockholm investerar i Teleopti WFM för att effektivare kunna möta sina kunders och medlemmars behov

Teleopti AB, marknadsledande och global leverantör av lösningar för strategisk bemanningsplanering meddelar idag att HSB Stockholm, en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning av bostäder, investerar i lösningar från Teleopti.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med ca 550 000 medlemmar, 3900 bostadsrättsföreningar, 35000 förtroendevalda och 31 regionala HSB-föreningar. Som en kooperativ medlemsorganisation går vinsten alltid tillbaka till verksamheten för att kunna erbjuda bättre nyproduktion och ännu större trygghet i förvaltningen.

För att effektivare kunna möta sina kunders och medlemmars behov av tillgänglighet  har HSB Stockholm beslutat att implementera Teleoptis lösning för bemanningsplanering, Teleopti WFM, i sitt servicecenter. Strategisk bemanningsplanering med Teleopti WFM möter HSB Stockholms krav på effektivitet och lönsamhet, ökar medarbetarnas engagemang i servicecentret och leder därmed till bättre service och nöjdare kunder och medlemmar.

- HSB Stockholm har ett behov av att skapa struktur och effektivitet i serviceverksamheten varför vi har scannat av marknaden på tänkbara WFM-system. Efter en jämförelse mellan fem aktörer där kvalitet, integration, funktioner och användarvänlighet var viktiga urvalskriterier fanns det endast en leverantör kvar till slut, nämligen Teleopti. Teleoptis säljare Daniel Månström i kombination med transparensen i utvärderingsfasen var också en bidragande faktor som gjorde att valet kändes tryggt, säger Jonas Häggblom, chef servicecenter, HSB Stockholm.

- HSB Stockholm har en multi-channel-organisation där ca 60% av serviceverksamheten är ärenden i skriven form. Att effektivisera så mycket inkommande ärenden är en utmaning och ett omfattande förändringsarbete inom organisationen är nödvändigt. Med hjälp av Teleopti WFM kommer HSB Stockholm att få möjlighet att med automatik prognosisera, inte bara telefoni, utan även ärenden som inkommer via brev, e-mail, fax och sociala medier. Resultatet blir att samtal besvaras när de ska och övriga förfrågningar också fördelas till rätt person vid rätt tidpunkt, säger Olle Düring, vd på Teleopti AB.

Om HSB Stockholm

 HSB är Sveriges största bostadskooperation med ca 550 000 medlemmar, 3900 bostadsrättsföreningar, 35000 förtroendevalda och 31 regionala HSB-föreningar. Som en kooperativ medlemsorganisation går vinsten alltid tillbaka till verksamheten för att kunna erbjuda bättre nyproduktion och ännu större trygghet i förvaltningen.

För mer information: www.hsb.se/hem

Om Teleopti

Teleopti, en världsledande leverantör av programvara för bemanningsplanering, erbjuder en WFM-lösning i världsklass som är sofistikerad, lokaliserad och användarvänlig. Som branschledande företag fokuserar Teleopti på att hjälpa kontaktcenter, backoffice och butiker till bättre kundservice, nöjdare medarbetare och större lönsamhet - genom optimerad, automatiserad prognostisering och schemaläggning.

Telopti grundades i Sverige 1992 och har idag kunder i över 75 länder – kontor i Stockholm, Strängnäs, Oslo, Helsingfors, London, Duisburg, Moskva, Istanbul, Dubai, Peking, Shenzhen, Kuala Lumpur, New York, Atlanta, Denver och São Paulo – och ett omfattande globalt nätverk av partners. Med en hög kundnöjdhet och 20 år av positiva resultat är Teleopti en pålitlig partner.

Läs mer på www.teleopti.com

För mer information, kontakta:

Media kontakt:   Camilla Arneving
Phone: +46 722 228 104
E-mail:     camilla.arneving@teleopti.com
Website: www.teleopti.com