den 8 maj, 2013

Teleopti visar styrkebesked på sitt 20:e verksamhetsår med rekordstor orderingång och omsättning. Under 20 år i följd har företaget uppvisat god lönsamhet och hög tillväxt.

Teleopti , världsledande leverantör av lösningar för strategisk bemanningsplanering i kundtjänster, backoffice och butiker (Workforce Management WFM), samt kostnadsuppföljning av företagstelefoni (Telecom Expense Management TEM) meddelade idag resultat för verksamhetsåret 2012. Företagets totala omsättning 2012 uppgick till 150 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 17 procent. Rörelseresultatet summerade till 16,3 miljoner kronor, med en nettovinst på 11,9 miljoner kronor. Teleopti fortsätter uppvisa starkt positivt resultat med fortsatt stark tillväxt. Den finansiella positionen är god – företaget är skuldfritt och har kreditbetyget AAA.

I maj 2012 firade Teleopti 20-årsjubileum i samband med Teleopti Global Forum där bland annat en galamiddag hölls på Vasamuseet i Stockholm tillsammans med kunder, partners och medarbetare, totalt 400 gäster.

Jubileumsåret 2012 var ett av de bästa i företagets historia. Under året växte företaget snabbare än branschen och tog marknadsandelar. Orderingång och omsättning ökade till rekordnivåer. Trots stora marknadsinvesteringar i Asien, Brasilien och USA bibehölls en hög lönsamhet. Fem av företagets tio största avtal någonsin slöts 2012. Det visar att Teleopti är i toppform och redo att leverera till marknadens största och mest krävande kunder.

Den nordiska hemmamarknaden var fortsatt stark och försäljningen till nya och befintliga kunder förbättrades ytterligare efter rekordåret 2011. En stor andel av de nya kunderna vanns över från konkurrerande leverantörer av liknande lösningar.

Europa, inklusive Ryssland, uppvisade också bra resultat, och stod för nästan 30 procent av företagets orderingång. Kontoret i Moskva, som förstärkts med fler medarbetare under året, befäste Teleoptis position som ledande leverantör av WFM-lösningar i Ryssland. Teleoptis TEM-lösning fick också ett stort genombrott i Ryssland, vilket ökade tillväxtpotentialen i regionen betydligt.

Expansionen utanför Europa accelererade 2012 och intäkterna har mer än fördubblats under de senaste två åren. Teleoptis framgångar i BRIC-länderna Brasilien, Ryssland och Kina innebär att storleken på genomsnittskunden fortsätter öka. Teleopti fick sitt stora genombrott i Brasilien 2012, och på den kinesiska marknaden var företagets WFM-lösning den som såldes mest.

Olle Düring, vd för Teleopti:
– Föregående år var ett mycket bra år i Teleoptis historia. Det är tydligt att vi är på rätt spår. Vi växer kontinuerligt och utvecklas för att möta den ökande efterfrågan av våra lösningar på den globala marknaden. Teleoptis kunder fortsätter vara lojala och den årliga kundundersökningen visar att 9 av 10 kunder skulle rekommendera våra lösningar till andra organisationer. Vi har jobbat hårt och det vore en underdrift att säga att jag är nöjd med den gemensamma insats som gjorts av medarbetare, partners och kreativa kunder.

Under 2012 fortsatte Teleopti vidareutveckla WFM-lösningen utifrån kundernas främsta behov med fokus på prognostisering och schemaoptimering. En oberoende undersökning av kontaktcenters som utfördes av analysföretaget Aberdeen visar att Teleoptis kunder har 23 procent högre nyttjandegrad av agenter än andra kunder med motsvarandelösningar.  Arbetet med att anpassa Teleoptis lösningar till molntjänster tog viktiga steg framåt och under 2012 genomfördes de första kundimplementationerna i molnet, leverade på Microsofts molnplattform Windows Azure.

Det strategiska beslutet att erbjuda en öppen lösning och att samarbeta med andra ”best-of-breed” leverantörer har visat sig vara lyckat. 2012 presenterade Teleopti och Zoom International en gemensam WFO-lösning som fick uppmärksamhet i Gartners ”Magic Quadrant for Contact Center Workforce Optimization”. Fler partnersamarbeten med  kompletterande lösningsleverantörer finnas i planerna.

– Sammanfattningsvis har det varit ett fantastiskt år, säger Olle Düring. Vår position på marknaden är stark, de framsteg och investeringar som vi har gjort under året kommer att påskynda den fortsatta internationella tillväxten och lönsamheten.