den 10 juli, 2013

Teleopti växer och bildar två bolag

Stockholm, 10 Juni: Teleopti AB, världsledande leverantör av lösningar för strategisk bemanningsplanering (Workforce Management WFM) samt kostnadsuppföljning av företagstelefoni (Telecom Expense Management TEM) meddelade idag att verksamhetens två områden nu vuxit så mycket att en delning är lämplig.

”Med tanke på den kraftiga tillväxten för båda områdena är det nu motiverat att göra en delning där varje område får en egen ledning, styrelse och 100 % fokus” säger Nils Bildt, ägare och grundare av Teleopti. ”De internationella möjligheterna är stora och vi behöver ge varje produktområde en full laguppställning”
 
”Teleopti TEM har fått sitt internationella genombrott med stora kunder i både Ryssland och Kina. Vi bygger nu upp en fokuserad organisation för att möta kundernas efterfrågan som växer kraftigt med tillväxten inom Unified Communication” säger Kjell Persovin, VD Teleopti TEM AB, som kommer tillbaka som VD för Teleopti TEM AB efter några år på den nordiska IT marknaden som bland annat CIO och konsult VD.

“Jag välkomnar renodlingen” säger Olle Düring, VD Teleopti AB, sedan tre år, Teleopti är Europas största leverantör och världens fjärde största leverantörer av WFM lösningar till Contact Centers. Målsättningen är att bli en av tre. ”Vi får chansen att vässa våra team och bli ännu mer fokuserade. Men vi delar fortfarande samma logotyp och samma värderingar och har inte för avsikt att ändra detta.”

Teleopti AB bildades 1992 av Marita och Nils Bildt och har vuxit organiskt, nu med kunder i sjuttio länder samt kontor i 12 länder. Bolaget har varit vinstgivande varje år tack vare principen ”intäkter före kostnader” och ”intäkterna skall vara större än kostnaderna”.  Det har lyckats tack vare en god kundfokusering och mycket nöjda kunder.

För mer information, kontakta:

Kontakt:              Nils Bildt, ägare och grundare Teleopti
Telefon:              +46 709 21 81 13
E-mail:                 nils.bildt@teleopti.com

Mediakontakt:  Camilla Arneving, Marknadschef
Telefon:             +46 72 222 81 04
E-mail:                camilla.arneving@teleopti.com