den 27 juni, 2012

Teleopti ökar satsningen inom TEM

För att ytterligare stärka vår position inom Telecom Expense Management-området anställer vi en senior försäljningschef, Mats Winge, med lång erfarenhet inom internationell säljledning.

Teleopti ser en starkt växande trend för TEM i Norden och övriga Europa där kunderna är allt mer medvetna om tydliga kostnadsbesparingar inom området.

”Telecom Expense Management är ett enormt spännande och angeläget område som intresserar mig mycket pga den allt snabbare utvecklingen inom telekom. Möjligheter inom kommunikation ökar dramatiskt och det blir allt mer komplext att hålla koll på de, i många fall, ökade kostnaderna. Detta gäller mångfalden av tjänster, avtals- och abonnemangsformer och olika typer av utrustning. Jag är speciellt exalterad över de satsningar vi nu gör inom TEM som tjänst ”, säger Mats Winge.

Mats Winge har haft ledande befattningar inom affärsinformation och telekom i både Norden och UK, senast som Nordisk försäljningsdirektör på PGi, ett amerikanskt börsnoterat telekomföretag.
 

"Teleopti har varit marknadsledande inom TEM i över 20 år och det är kul att se hur medvetenheten om de besparingsmöjligheter som finns inom kommunikation har ökat. Det märker vi inte minst på de förfrågningar vi får. Vi är glada över att Mats nu är ombord och tillsammans med våra kunder och partners kan driva vår TEM-satsning ytterligare," säger Johan Hård, Försäljnings-och marknadsdirektör, Teleopti.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Hård, Försäljnings- och marknadsdirektör, Teleopti
Mobil: +46 709 21 81 73 eller e-mail johan.hard@teleopti.com

Mats Winge, Försäljningschef Teleopti Pro
Mobil +46 709 21 81 77 eller e-mail mats.winge@teleopti.com