den 7 december, 2012

Teleopti inkluderat i Magic Quadrant för bemanningsoptimering

Teleopti, världsledande inom bemanningsplanering för kontaktcenter, meddelade i dag att företaget har tagits med i Gartners Magic Quadrant för 2012 för WFO (workforce optimisation). Teleopti WFM finns på 25 språk och levereras både som molnbaserad tjänst och som lokal installation (on-premise) via ett världstäckande återförsäljar-nätverk.

 ”Vi känner oss hedrade över att ha tagits med i WFO Magic Quadrant tillsammans med vår partner ZOOM”, säger Olle Düring, CEO, Teleopti. ”Vi tror att en anledning till att vi får detta erkännande är vår spjutspetsprodukt, som innehåller en oöverträffad optimeringsmotor för schemaläggning och prognostisering. Ett annat skäl är vår starka övertygelse att medarbetare som ges ansvar och frihet att agera självständigt, presterar bättre. Detta är något som möjliggörs av våra branschledande verktyg, som ger våra kunders nyckelmedarbetare befogenheter, samtidigt som de engagerar.” 

 

Teleopti tillhandahåller en modern, flexibel lösning för bemanningsplanering baserad på öppna standarder, med en SDK (software development kit) som möjliggör avancerade integrationer med tredjepartsprodukter. Ett nätverk, bestående av mjukvaruföretag, strategiska partner och systemintegratörer, använder sig av Teleoptis SDK för att lägga till nya funktioner i Teleoptis kärnprodukt, och för att tillhandahålla innovativa och robusta lösningar till gemensamma kunder.

 

”Det är fantastiskt att få det här erkännandet av integrationen och vårt arbete med att gemensamt utveckla denna produkt. Teleopti och ZOOM präglas dessutom av samma kultur, där båda är beredda att göra det där lilla extra som krävs för att säkerställa att kunderna fortsätter att vara nöjda”, säger Šimon Vostrý, grundare och CEO, ZOOM International.

 

Mot bakgrund av en lång tradition av kunddriven utveckling, utformades Teleoptis integration med ZOOM tillsammans med kunderna för att tillföra WFO:n verkligt värde. Nio av tio av Teleoptis kunder rekommenderar andra kontaktcenter att investera i lösningar från Teleopti.

 

”Det viktigaste skälet till vår höga kundnöjdhet är vår högklassiga kund- och partnersupport. Teleopti och ZOOM är det perfekta partnerskapet mellan två ”best of breed”-företag inom WFO, som tillsammans är ledande på de flesta marknader världen över. Med kunder i över 80 länder har Teleopti den största geografiska täckningen, och vi är nu den största WFM-leverantören på de flesta marknader runt om i världen”, säger Nils Bildt, ägare, grundare och arbetande styrelseordförande, Teleopti.

 

Om Gartner Magic Quadrant

Gartner rekommenderar inte någon särskild leverantör, produkt eller tjänst som avbildas i dess forskningspublikationer och råder inte tekniska användare att välja endast de leverantörer med högst betyg. Gartners forskningspublikationer består av yttranden från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som uttalanden av fakta. Gartner friskriver sig från allt garantiansvar, såväl uttryckligt som underförstått, med avseende på denna rapport, inklusive garantier om allmän lämplighet eller lämplighet för ett särskilt ändamål.