21. huhtikuuta, 2015

Frost & Sullivan ylistää Teleoptin sitoutumista asiakastyöhön resurssienhallintamarkkinoilla

Teleopti yhdistää tuoteinnovaatiot luokkansa parhaisiin toimituksiin ja käyttöönoton jälkeiseen tukeen. 

 

MOUNTAIN VIEW, Kalifornia. – 20.6.2016 – Frost & Sullivan analysoi hiljattain resurssienhallintaratkaisujen (workforce management, WFM) markkinoita ja myönsi Teleoptille vuoden 2016 EMEA Frost & Sullivan Award for Customer Value Leadership -palkinnon. Teleoptin uraauurtavaa työtä WFM-markkinoilla tukee monipuolisen tuotevalikoiman asiakkaille tuoma lisäarvo. Teleopti onkin saavuttanut merkittävän aseman markkinoilla. Sitoutuminen tuoteinnovaatiotyöhön näkyy toimintojen runsautena kaikilla osa-alueilla alkaen ennusteista ja työvuorosuunnittelusta aina suorituskyvyn hallintaan ja palveluneuvojien osallistamiseen asti.

Teleopti oli aikainen toimija WFM-markkinoilla ja nyt se on yksi viimeisistä pelkästään WFM-ratkaisuja toimittavista yrityksistä. Tämän ansiosta se on voinut keskittyä resurssienhallinnan kehittämiseen sen sijaan, että olisi hajauttanut voimavaransa muille palveluneuvojien suorituskyvyn optimoinnin aloille. Teleoptin WFM-ratkaisu on tehokas, joustava, monipuolinen ja lajinsa paras, ja se täyttää sekä Euroopan että globaalien markkinoiden erilaiset tarpeet. Ratkaisu on saatavilla asiakkaan omalle palvelimelle asennettuna tai pilviratkaisuna, joten kaikenkokoiset yritykset voivat valita juuri niiden budjettiin parhaiten sopivan ratkaisun.

”Koska Teleopti pystyy tarjoamaan on-premise-ratkaisua, sillä on etulyöntiasema maissa, joissa ei olla niin hanakoita siirtymään pilveen. Teleopti kuitenkin toimittaa myös pilviratkaisua, kuten kaikki muutkin alan toimijat”, sanoo Frost & Sullivanin pääanalyytikko Nancy Jamison. ”Teleopti on myynyt pilviratkaisua pääasiassa pienyrityksille, mutta vuonna 2015 sen pilviliiketoiminta sai monia uusia suuryritysasiakkaita, joihin kuului suuria, tuhansien palveluneuvojien yhteyskeskuksia.”

Teleoptin päätoimipiste sijaitsee Ruotsissa, ja sen tuntemus monista eri naapurimaista ja niiden työlainsäädännöstä on auttanut sitä vastaamaan eri alueiden tarpeisiin maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Lähi-idän markkinoille Teleopti kehitti rukoustoiminnon, jolla työpäivän lomaan on helppo lisätä rukoustaukoja sopiviin ajankohtiin. Palveluneuvojien näkymässä on myös huomioitu kielten väliset erot – kuten lukeminen oikealta vasemmalle – ja paikalliset kalenterit.

Teleoptin erottaa muista yrityksistä sen konsultointimalli eli se tarjoaa vakinaisia asiantuntijakonsultteja yhteyskeskuksiin. Työ asiakkaan kanssa alkaa asennusta edeltävistä analyyseistä, mutta tärkeä osa asiakkaalle tarjottavaa palvelua on se, että konsultti pitää yhteyttä asiakkaaseen puoli vuotta käyttöönoton jälkeen ennen asiakkaan luovuttamista myynninjälkeiselle tukitiimille. Tämä malli on yleensä kallis, mutta Teleoptille se on osoittautunut kannattavaksi, koska se takaa asiakastyytyväisyyden pitkällä aikavälillä.

”Teleopti on onnistunut yrityksessään toimittaa huipputason omistajakokemus, mistä on todisteena se, että 90 % Teleoptin asiakaista suosittelisi ratkaisua muille”, Nancy Jamison toteaa. ”Lisäksi asiakkaat ovat tottuneet siihen, että Teleoptin innovaatiotyö on nopeaa. Teleopti on julkaissut 1,5 vuoden aikana kuusi uutta moduulia, jotka esimerkiksi tarjoavat integrointia kolmannen osapuolen ratkaisujen kanssa ja ominaisuuksia, jotka vaikuttavat suoraan palveluneuvojiin, kuten ilmoitusjärjestelmä, osaamisen hallinta, edistynyt koulutusten suunnittelu ja ylityökäytettävyys.”

Yritys painottaa myös työntekijätyytyväisyyttä, jota tukevat helppokäyttöiset ja visuaalisesti miellyttävät mobiilikäyttömahdollisuudet, vuoronvaihdon tukeminen ja vapaapäiväpyynnöt mistä käsin tahansa. Pelillistäminen on toinen tapa motivoida ja osallistaa työntekijöitä.

Teleoptin palvelutarjonta on houkutellut merkittäviä kumppaneita, kuten järjestelmien integrointikumppaneita ja arvostettuja jälleenmyyjäkumppaneita, joita normaalisti on ainoastaan vakiintuneilla yhteyskeskustoimijoilla. Pitkäaikaiset kumppanuudet esimerkiksi ZOOM Internationalin, ASC:n ja Telstratin kanssa mahdollistavat kilpailun työvoiman optimointiratkaisujen perinteisten toimittajien kanssa.

Teleoptin strategiset kumppanuudet ja monipuolinen tuotevalikoima takaavat asiakasuskollisuuden ja kannattavuuden. Siitä on tullut merkittävä nimi EMEA-alueen resurssienhallintamarkkinoilla.

Frost & Sullivan myöntää tämän palkinnon vuosittain yritykselle, joka on osoittanut erinomaisuutensa asiakkaille proaktiivista lisäarvoa tuottavissa strategioissa ja joka on keskittynyt parantamaan asiakkaiden sijoitukselleen saamaa tuottoa palveluista tai tuotteista. Palkinto myönnetään yritykselle, joka on panostanut asiakkaidensa saamaan lisäarvoon ja vienyt asiakaspalvelun uudelle tasolle, mikä on auttanut asiakkaiden säilyttämisessä ja lopulta asiakaskunnan laajentamisessa.

Frost & Sullivanin Best Practices Awards -palkinto on tunnustus paikallisilla ja globaaleilla markkinoilla toimiville yrityksille erinomaisista saavutuksista esimerkiksi johtajuudessa, teknisissä innovaatioissa, asiakaspalvelussa ja tuotekehityksessä. Analysoijat vertaavat markkinoiden toimijoita ja mittaavat suorituskykyä syvähaastatteluilla, analyyseillä ja laajoilla sekundäärisillä tutkimuksilla.

Lataa koko raportti


Frost & Sullivan lyhyesti

Frost & Sullivan on yritysten kasvua tukeva kumppaniyritys. Se tekee yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja auttaa niitä hyödyntämään visionäärisiä innovaatioita, jotka vastaavat globaaleihin haasteisiin ja liittyvät yrityksille elintärkeisiin kasvumahdollisuuksiin.

Growth Partnership -kumppanuus tukee asiakkaita tarttumaan näihin tilaisuuksiin ja edistämään visionäärisiä innovaatioita kahdella erilaisella palvelulla: The Integrated Value Proposition ja The Partnership Infrastructure.

  • The Integrated Value Proposition tukee asiakkaita innovaatiomatkan kaikkien vaiheiden aikana: tutkimuksessa, analysoinnissa, strategioissa, visioissa, innovaatiotyössä ja käyttöönotossa.
  • The Partnership Infrastructure on täysin ainutlaatuinen, koska se rakentaa pohjan, jolle visionääriset innovaatiot voidaan luoda. Tukena ovat 360 asteen tutkimukset, kattavat alakohtaiset tutkimukset, parhaat urakäytännöt ja globaali yli 40 toimiston verkostomme.

Olemme jo yli 50 vuotta kehittäneet kasvustrategioita maailman 1000 suurimmalle yhtiölle, kasvuyrityksille, julkiselle sektorille ja sijoitusalalle. Onko sinun yrityksesi valmis seuraavaan suureen teollisuuden murrokseen, mullistaviin teknologioihin, kilpailun kovenemiseen, megatrendeihin, uusiin parhaisiin käytäntöihin, muuttuvaan asiakasdynamiikkaan ja nouseviin talouksiin?

Yhteyshenkilö:
Chiara Carella
Puh: +44 (0) 207 343 8314 +44 (0) 207 343 8314
Faksi: 210 348 1003
Sähköposti:
chiara.carella@frost.com